Feest Enschede Vandaag  thumbnail

Feest Enschede Vandaag

Published May 04, 24
3 min read

Table of Contents
. Ben je zelf weleens bij een evenement geweest? Ja / nee b (familie feest). Zo ja, welk evenement was dat?t hc AZo nee, naar welk evenement zou je willen gaan?ir g y pc. Wat moet er allemaal geregeld worden voor dit evenement?o c5 (familie feest). a. Ken je iemand die als evenementenorganisator werkt? Ja / nee Zo ja, waar werkt deze persoon? Een evenement organiseren9Deel A Onderzoek en plan van aanpak b

Heb je zelf weleens meegeholpen met de organisatie van een evenement? Nee, ik heb nog nooit iets georganiseerd (familie feest). Ja, ik heb op school een evenement georganiseerd. Ja, ik heb bij de sportvereniging een evenement georganiseerd. familie feest.f it eJa, namelijk6. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt afgesproken

een vraaggesprek met de opdrachtgever kunnen voorbereiden en voeren 2 (familie feest). de wensen van de opdrachtgever inventariseren 3. de wensen van de opdrachtgever samenvatten en beschrijven 4. onderzoek doen naar een activiteit KBGL5.een plan van aanpak makenKBGL6 (Afzetpalen met koord).het plan van aanpak presenteren7 (familie feest).een draaiboek maken.ir g y pt hc A7. Je hebt gelezen wat je moet kunnen als je als organisator van evenementen aan de slag gaat

Welk leerdoel lijkt jou het leukst om aan te werken? En waarom?b (familie feest). Welk leerdoel lijkt jou het minst leuk om aan te werken? En waarom?o c8. In de evenementenorganisatie moet je een vraaggesprek kunnen voeren - familie feest. a. Heb je wel eens een vraaggesprek gevoerd? Zo ja, wanneer en met wie?10Een evenement organiserenDeel A Onderzoek en plan van aanpak b

Emoticon Feest

Zet de betekenis erachter.f it e9. Je moet ook kunnen samenwerken en overleggen met je collega’s en de opdrachtgever. a. Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij overleg had met anderen.' u d Eb. familie feest. Vind jij dat je goed kunt samenwerken en overleggen? Ja / nee Geef een voorbeeld waaruit dat blijkt.c Ac

Zet de datum en het lesuur in kolom 4. b (familie feest). Zoek in de taken naar de opdrachten met (familie feest). Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?c - Afzetpalen met koord. Overleg met je docent: • op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken • op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelenHeb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen - familie feest. Als je Taak 1, 2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken. Een evenement organiseren11Deel A Onderzoek en plan van aanpak 1. Taak 2. OnderwerpBB KBGLKBGL1Kennismaken met het organiseren van een evenement252De leerdoelen bij Deel A153Taken plannen104Het FootSocker-evenement: een vraaggesprek voorbereiden705Het FootSocker evenement: een vraaggesprek voeren706Het FootSocker evenement: wat wil de opdrachtgever?907Het FootSocker evenement: een voorstel voor het evenement doen908Een tweede voorstel voor het evenement doen1009Een plan van eisen en een plan van aanpak maken10ir g y p11 12 13Het plan van aanpak presenterenEen draaiboek makenTerugkijken op de takenVoorbereiden op de toetso c 123

Datum en lesuur minutenEen evenement organiserent h50 50 80 15 15' u d E5. Af 6. Paraaf docentc Af it eDeel A Onderzoek en plan van aanpakAan de slag Evenementenbureau E-vent organiseert verschillende evenementen. familie feest. Voor groepen van 20 tot 100. familie feest.000 mensen. Linda van Dalsem is de directrice van E-vent. Verder werken Jelle, Mei-Lan, Ali, Janice, Hasibah en Meike in vaste dienst bij E-ventDaarbij werken ze veel samen met andere bedrijven, bijvoorbeeld cateringbedrijven, beveiligingsbedrijven en verhuurbedrijven. familie feest.' u d Ef it ec AJij loopt sinds twee maanden stage bij E-vent. familie feest. Je helpt mee met het organiseren van de verschillende evenementen. Je hebt veel aan de telefoon gezeten om afspraken te maken met andere bedrijven. familie feest.t hJe mag nu samen met Jelle een nieuw evenement vanaf het begin meehelpen organiseren

Latest Posts

Maffia Thema Feest

Published May 16, 24
3 min read

Feest- & Trouwlocatie Castricum

Published May 07, 24
5 min read

Feest Enschede Vandaag

Published May 04, 24
3 min read